Ara
İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

02.09.2021 13:10

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Erkan YAR

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Zuhal DAĞ

Hadis Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Tahsin KAZAN

Tefsir Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Gıyasettin ARSLAN

Kelam Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Erkan YAR

İslam Mezhepleri Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ALİMOĞLU SÜRMELİ

İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ERDEM

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Enes ERDİM

Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İhsan SOYSALDI

Kur'anı Kerim ve Kıraât İlmi Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Nesrişah SAYLAN

 

Hızlı Erişim