Ara
İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Tarihi ve Sanatları

02.09.2021 13:14

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZTÜRK:

Bölüm Başkan Yardımcısı:

İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Sıddık ÜNALAN

Türk İslam Edebiyatı Tarihi Anabilim Dalı Başkanı V.: Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZTÜRK

Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Başkanı V.: Dr. Öğr. Üyesi Sıddık ÜNALAN

Türk Dini Musikisi Anabilim Dalı Başkan V.: Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan SARITEPE

 

Hızlı Erişim