Ara
İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAM TARİHİ ANA BİLİM DALI

31.12.2021 13:12

HAKKIMIZDA

İSLAM TARİHİ ANA BİLİM DALI AKADEMİK KADRO

Dr. Öğretim Üyesi Hakan ÖZTÜRK (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğretim Üyesi Sıddık ÜNALAN

Hızlı Erişim