İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 • Etkinlikler
 • Bölümler
 • Programlar
 • Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)
 • Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM)
 • Fakültemize Ait Resimler
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • KALİTE
 • ERASMUS
 • MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI
 • SEMPOZYUMLARIMIZ
 • Görev Tanımları
 • Koordinatörler
 • Yayınlar
 • Fırat e-Posta
 • Menü
  Hızlı Erişim

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  Akademik personel

  Kelam Anabilim Dalı

  Prof.Dr.

  ERKAN YAR

  Anabilim Dalı Başkanı

  E-posta : eyar@firat.edu.tr

  Prof.Dr.

  SELİM ÖZARSLAN

  Kelam Tarihi, Sistematik Kelam, Maturidi Kelamı, Şiî Kelamı, Günümüz Kelam Problemleri, İslamofobi.

  E-posta : sozarslan1@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 56 61

  Arş.Gör.

  NİSA GECEKUŞU DEMİRBAŞ

  Kelam İlmi, Kelam Ekolleri, Kelam Tarihi, Sistematik Kelam

  E-posta : ngecekusu@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 00 00

  Tefsir Anabilim Dalı

  Prof.Dr.

  ĞIYASETTİN ARSLAN

  Anabilim Dalı Başkanı

  Tefsir Tefsir Tarihi

  E-posta : garslan@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 00 00

  Dr.Öğr.Üyesi

  HÜSEYİN POLAT

  E-posta : h.polat@firat.edu.tr

  Dr.Öğr.Üyesi

  SAİT BOSAT

  E-posta : sbosat@firat.edu.tr

  Arş.Gör.

  MUHAMMED DOĞAN

  Sosyal Bilimler, Temel İslam Bilimleri-Tefsir, Orta Dönem Şiîlik [Usûlü’d-dîn] Erken Dönem Tefsir Literatürü ve Ahlak Düşüncesi

  E-posta : muhammed.dogan@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 00 00

  Arş.Gör.

  ABDULLAH ÇAĞATAY

  Tefsir

  E-posta : acagatay@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 00 00

  İslam Hukuku Anabilim Dalı

  Prof.Dr.

  MEHMET ERDEM

  Anabilim Dalı Başkanı

  E-posta : mehmeterdem@firat.edu.tr

  Doç.Dr.

  MEHMET ÖZTÜRK

  İslam Hukuku/Fıkıh Tarihi

  E-posta : mehmet.ozturk@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 241 60 32

  Dr.Öğr.Üyesi

  ERDOĞAN SARITEPE

  Fıkıh Usûlü, Miras Hukuku, Aile Hukuku, Güncel Fıkhî Meseleler

  E-posta : esaritepe@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 00 00

  Dr.Öğr.Üyesi

  ZUHAL DAĞ

  İslam Hukuku

  E-posta : zdag@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 607 56 79

  Dr.Öğr.Üyesi

  ESRA GÜLENGÜL

  Fıkıh, Fıkıh Usulü, Hukuk, Hukuk Tarihi

  E-posta : egulengul@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 00 00

  Hadis Anabilim Dalı

  Prof.Dr.

  VEYSEL ÖZDEMİR

  ANABİLİM DALI BAŞKANI

  Hadis

  E-posta : vozdemir@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 00 00

  Doç.Dr.

  TAHSİN KAZAN

  Hadis, Arap Dili ve Edebiyatı

  E-posta : tkazan@firat.edu.tr

  Doç.Dr.

  EKREM YÜCEL

  Hadis, Hadis Tarihi, Dâru'l-Hadis, Buhârî

  E-posta : ekremyucel@firat.edu.tr

  Dr.Öğr.Üyesi

  MURAT GÖKALP

  Hadis, Din ve Kültür, Endülüs'te Hadisçilik

  E-posta : mgokalp@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 505 50 77

  Dr.Öğr.Üyesi

  EMİNE ERDOĞAN MARSAK

  E-posta : emineerdogan@firat.edu.tr

  Arş.Gör.

  CEMAL URAL

  Eş'arî'nin Hadis Anlayışı, Hadis Tarihi ve Usulü, Cerh-Tadil, Fıkhu'l-Hadîs

  E-posta : cural@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 00 00

  İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

  Dr.Öğr.Üyesi

  ZEYNEP ALİMOĞLU SÜRMELİ

  Anabilim Dalı Başkanı

  İslam Mezhepleri, Çağdaş İslamî Akımlar, Kerrâmiyye, Makâlât Eserleri, Abdulkâhir el-Bağdâdî, Bernard Lewis, Aliya İzetbegoviç

  E-posta : zasurmeli@firat.edu.tr

  Tasavvuf Anabilim Dalı

  Prof.Dr.

  İHSAN SOYSALDI

  Anabilim Dalı Başkanı

  Tasavvuf

  E-posta : isoysaldi@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 535 36 32

  Arş.Gör.

  İzzettin GÜNERİ

  Telefon : 4242370000/

  Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

  Doç.Dr.

  ENES ERDİM

  Anabilim Dalı Başkanı

  Arap Dili ve Belagati Sarf-Nahiv Arap Edebiyatı Tarihi

  E-posta : eerdim@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 00 00

  Prof.Dr.

  ATEF ISMAIL AHMED IBRAHIM

  E-posta : aiaibrahim@firat.edu.tr

  Doç.Dr.

  AYŞE MEYDANOĞLU

  arap dili ve belagatı, arap dili grameri, fıkhu'l-luğa

  E-posta : ameydanoglu@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 00 00

  Dr.Öğr.Üyesi

  MUZAFFER ÖZLİ

  Arap Dili ve Belagati Sarf-Nahiv Arap Edebiyatı Tarihi

  E-posta : mozli@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 00 00

  Arş.Gör.

  TUĞBA BAYRAK TAYFUR

  E-posta : tbayrak@firat.edu.tr

  Arş.Gör.

  ERSİN AKDAĞ

  Sarf-Nahiv, Belagat, Medya Arapçası

  E-posta : eakdag@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 00 00

  Öğr.Gör.

  EASSA ABRAHEM

  E-posta : eabrahem@firat.edu.tr

  Öğr.Gör.

  MAHMOUD AL SALEH

  E-posta : aabosaoo@firat.edu.tr

  Öğr.Gör.

  ASSAD ALDEN YOUSEF

  E-posta : aayousef@firat.edu.tr

  Öğr.Gör.

  Fatma SBAA

  E-posta : fsbaa@firat.edu.tr

  Telefon : 0424 237 00 00/5648

  Kur'anı Kerim Okuma ve Kıraât İlmi Anabilim Dalı

  Doç.Dr.

  NESRİŞAH SAYLAN

  Anabilim Dalı Başkanı

  Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

  E-posta : nsaylan@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 00 00

  Dr.Öğr.Üyesi

  MUSTAFA TAŞ

  HADİS, CERH-TA'DİL, ŞERH/YORUM, KIRAAT-TEFSİR İLİŞKİSİ, KIRAAT TARİHİ

  E-posta : mustafa.tas@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 00 00

  Dr.Öğr.Üyesi

  NİZAMETTİN ÇELİK

  KIRÂAT, HADİS

  E-posta : nizamettin.celik@firat.edu.tr

  Arş.Gör.

  MESUT ŞEN

  Kur'an-ı Kerim Okuma, Kıraat Tarihi ve Usulü, Fethu'l-Bari'de Kıraat

  E-posta : m.sen@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 00 00

  Dinler Tarihi Anabilim Dalı

  Prof.Dr.

  SAMİ KILIÇ

  Anabilim Dalı Başkanı

  Yahudilik, Hıristiyanlık, Geleneksel Türk Dini,

  E-posta : skilic1@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 00 00

  Prof.Dr.

  İSKENDER OYMAK

  İran Dinleri, Türk Kültürü, Halk İnanışları

  E-posta : ioymak@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 00 00

  Doç.Dr.

  RAMAZAN IŞIK

  Kilise Tarihi, Hıristiyanlık, Maruni Kilisesi, Türk Kültürü

  E-posta : risik@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 00 00

  Doç.Dr.

  HÜSAMETTİN KARATAŞ

  E-posta : hkaratash@firat.edu.tr

  Arş.Gör.

  SAFİYE MERVE ÖZKALDI

  E-posta : smozkaldi@firat.edu.tr

  İslam Felsefesi Anabilim Dalı

  Doç.Dr.

  ENVER DEMİRPOLAT

  Anabilim Dalı Başkanı

  Osmanlı Düşünürleri, Harput Düşünürleri, İslam Felsefesi ve Filozofları, İslam Ahlak Esasları ve Ahlakçı Filozoflar

  E-posta : edemirpolat@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 00 00

  Prof.Dr.

  İSMAİL ERDOĞAN

  E-posta : ismailerdogan@firat.edu.tr

  Din Sosyolojisi Anabilim Dalı

  Doç.Dr.

  ABDURRAHMAN GÜNEŞ

  Anabilim Dalı Başkanı

  Din-Toplum İlişkisi, Medya, Dini Gruplar, Dini Kurumlar

  E-posta : abdurrahmangunes@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 00 00

  Din Psikolojisi Anabilim Dalı

  Doç.Dr.

  ZEYNEP SAĞIR

  Anabilim Dalı Başkanı

  E-posta : zeynepsagir@firat.edu.tr

  Arş.Gör.

  MUHAMMET ÇAKMAK

  E-posta : m.cakmak@firat.edu.tr

  Din Felsefesi Anabilim Dalı

  Dr.Öğr.Üyesi

  HAYDAR DÖLEK

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ruh ve Ölümsüzlük, Din - Felsefe ilişkisi

  E-posta : hdolek@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 00 00

  Din Eğitimi Anabilim Dalı

  Doç.Dr.

  TUNCAY KARATEKE

  Anabilim Dalı Başkanı

  Din Eğitimi

  E-posta : tkarateke@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 00 00

  Dr.Öğr.Üyesi

  RAHİME ÇELİK

  Din Eğitimi

  E-posta : rkavak@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 00 00

  Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

  Dr.Öğr.Üyesi

  NECMETTİN TAN

  Anabilim Dalı Başkanı

  Din Felsefesi, Kant Felsefesi, Zihin Felsefesi, Epistemoloji, Ahlak Felsefesi

  E-posta : necmitan@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 00 00

  Dr.Öğr.Üyesi

  HÜSAMETTİN YILDIRIM

  Din Felsefesi, Divine Freedom(İlahi Hürriyet),Süreç Felsefesi, Epistemoloji, Mantık

  E-posta : hyildirim@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 00 00

  İslam Tarihi Anabilim Dalı

  Dr.Öğr.Üyesi

  HAKAN ÖZTÜRK

  Anabilim Dalı Başkanı

  İslam Tarihi, Siyer, Hülafa-i Raşidin, Emeviler, Abbasiler

  E-posta : hozturk@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 00 00

  Öğr.Gör.

  ABDYLLA ORAZSAHEDOV

  İslam Tarihi, Tarih

  E-posta : aorazsahedov@firat.edu.tr

  Telefon : 0(424) - 237 00 00